Reserveren

Beschikbaarheid:

Bekijk in onderstaande kalender of het huis beschikbaar is in de periode die u wenst. Indien het huis ‘Bezet’ is of in ‘Optie’ is, vragen wij u toch om uw wens aan ons kenbaar te maken. Als gevolg van annuleringen en mogelijke wijzigingen in reserveringen in huis en/of periode bestaat wellicht de mogelijkheid uw wensen alsnog te honoreren. En in geval van een ‘Optie’ doen wij dan navraag bij degene die de (soms meerdere) optie(s) heeft, zodat wij u snel kunnen laten weten of het huis wel of niet beschikbaar is.

De oranje balk geeft de bezetting van het Nieuwe Huis aan; de groene balk geeft informatie over La Forge Neuve. Op de dagen dat er geen balk te zien is, zal het huis nog beschikbaar zijn.

Reserveren:

Voor een reserveringsaanvraag ga naar contact.
Na ontvangst van de aanvraag wordt contact met u opgenomen om de gewenste reservering (huizen, aantal personen, periode) en bijhorende huursom (en energie- en schoonmaakkosten) vast te stellen.

Voorwaarden reservering:

  • Na afstemming over de reservering ontvangt u een schriftelijke bevestiging met tariefbepaling. Deze bevestiging is bindend, tenzij u binnen 14 dagen na verzending van het bericht bezwaar maakt. Bij akkoord wordt u verzocht om een aanbetaling te doen ter grote van 50% van het totaalbedrag.
  • De resterende 50% + kosten van verbruik openhaardhout, betaalt u direct na uw verblijf.
  • Annuleren van de reservering kan kosteloos tot 8 weken tevoren. Annuleert u later, dan bent u gehouden de gehele huurprijs te voldoen. Wanneer u of wij het huis alsnog kunnen verhuren, dan wordt het zo ontvangen bedrag in mindering gebracht op de door u verschuldigde huursom.
  • U bent verplicht om gemaakte/ontstane schades en ongevallen zo spoedig mogelijk aan ons te melden, zodat wij snel zorg kunnen dragen voor reparatie of vervanging.
  • Verblijf in vakantiehuis LoonVoorst gebeurt op eigen risico, wat inhoudt dat u ons niet aansprakelijk kunt stellen voor geleden schade.
  • Wij raden u aan om voorafgaand aan het verblijf een aansprakelijkheid- en/of reisverzekering af te sluiten.