Reserveren

Voor een reserveringsvraag kunt u contact opnemen met Kathelijn van Loon te bereiken via e-mail kathelijn58@gmail.com of mobiel 06-22240715.
Kathelijn zal de mogelijkheden met u bespreken (huizen, aantal personen, periode) en de gewenste reservering met bijhorende huursom (en energie- en schoonmaakkosten) aan u bevestigen. Hierbij hanteren wij onderstaande voorwaarden.

In de kalender hieronder kunt u bekijken wanneer de huizen beschikbaar zijn. Wij adviseren u, indien het huis bezet is in de door u gewenste periode, uw aanvraag toch aan ons kenbaar te maken. Als gevolg van annuleringen en mogelijke wijzigingen in reserveringen in huis en/of periode bestaat wellicht de mogelijkheid uw wensen alsnog te honoreren.

 

 

 


Voorwaarden reservering:

  • Na afstemming over de reservering ontvangt u een schriftelijke bevestiging met tariefbepaling. Deze bevestiging is bindend, tenzij u binnen 14 dagen na verzending van het bericht bezwaar maakt. Bij akkoord wordt u verzocht om een aanbetaling te doen ter grote van 50% van het totaalbedrag.
  • De resterende 50% + kosten van verbruik openhaardhout, betaalt u direct na uw verblijf.
  • Annuleren van de reservering kan kosteloos tot 8 weken tevoren. Annuleert u later, dan bent u gehouden de gehele huurprijs te voldoen. Wanneer u of wij het huis alsnog kunnen verhuren, dan wordt het zo ontvangen bedrag in mindering gebracht op de door u verschuldigde huursom.
  • U bent verplicht om gemaakte/ontstane schades en ongevallen zo spoedig mogelijk aan ons te melden, zodat wij snel zorg kunnen dragen voor reparatie of vervanging.
  • Verblijf in vakantiehuis LoonVoorst gebeurt op eigen risico, wat inhoudt dat u ons niet aansprakelijk kunt stellen voor geleden schade.
  • Wij raden u aan om voorafgaand aan het verblijf een aansprakelijkheids- en/of reisverzekering af te sluiten.